Contact Info

Landschapsonderhoud

Wij zijn een gespecialiseerd aannemingsbedrijf op het gebied van landschapsonderhoud. De activiteiten bestaan vooral uit de aanleg, het onderhoud en het beheer van natuurlijk groen.

Wij werken voor openbare diensten, bedrijven en particulieren.Heel diverse diensten

 • Ontbossingswerken.
 • Aanplantingen.
 • Aanleg van gazons dit door inzaaien of met graszoden.
 • Algemene bosbouwwerken.
 • Uitfrezen of machinaal rooien van stronken.
 • Chippen van stam- en kroonhout.
 • Versnipperen van snoei- en takhout.
 • Shredderen van groenafval en stronken.
 • Klepelmaaien van bouwgronden, braakliggende terreinen, bermen, …
 • Snoeien en knotten van bomen.
 • Aanleg en ruimen van grachten en vijvers.
 • Aanleg van poelen en vennen.
 • Plagwerkzaamheden.